Приложения и сектори

Финасов и застрахователен сектор

На 20 юли 2021 г. Европейската Комисия представи амбициозен пакет от законопроекти за засилване на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML/CFT). Пакетът хармонизира законодателството в целия ЕС и предлага създаването на нов орган за борба с изпирането на пари. Шестата директива срещу изпирането на пари (6AMLD) се концентрира изключително върху обмена на информация и действията по отношение на високорисковите клиенти. Затова днес е по-важно от всякога да разполагаме с интегрирана и изчерпателна информация относно клиентите и контрагентите ни. TRUVITY позволява лесно търсене в нашите бази данни с консолидирани профили от 4 различни групи източници: регионални и международни списъци на санкционирани лица, търговски регистри, негативна медийна информация за проучваните субекти и нашата собствена база данни с видни политически личности.

 Бизнес разузнаване

Основен приоритет на всеки предприемач е разрастването на неговия бизнес. TRUVITY ви позволява да създавате нови бизнес отношения без риск. Ние можем да ви покажем дали потенциалният ви клиент, партньор или представител попада във високорискова категория, дали в медиите циркулират негативни публикации за него и кои са неговите свързани лица. При това, цялата информация е представена подробно чрез лесен за използване потребителски интерфейс.

Заяви демо
Special offer, free trial version! Register now and get your free trail version here