TRUVITY
Интелигентен, лесен за употреба и мощен софтуерен продукт за бизнес разузнаване и борба с изпирането на пари

 Свързани профили

Чрез разработената от нас технология, базирана върху онтология и подходящи AI алгоритми, ние изготвяме качествени автоматично генерирани и консолидирани профили на юридически и физически лица.

 Регионални данни

От 2024 г. TRUVITY предоставя данни за следните пазари и държави: България, Румъния, Сърбия, Северна Македония, Хърватска, Албания, Молдова, Косово, Черна гора, Босна и Херцеговина и Грузия.

Лесен за употреба

Създадохме TRUVITY с идеята да предложим най-лесния за употреба софтуер на пазара, който да бъде използван и от лица задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари. TRUVITY е достъпен чрез нашата платформа или чрез приложно-програмен интерфейс (API).

Актуална информация

В TRUVITY са интегрирани изцяло над 300 източника на данни, като повечето от тях се обновяват ежедневно, а честотата на актуализирането може да варира от ежечасно до веднъж месечно.

TRUVITY
Разполагаме с данни за всеки трети икономически активен субект в Югоизточна Европа

Безпрецеднетно покритие за югоизточна Европа


Държави
Вид данни
България С. Македония Сърбия Румъния Албания Косово Молдова Грузия Хърватия Монтенегро Босна & Херцеговина
Собственици & Регистрационни данни  
Висши Политически
Личности (БГ & ЕС)
 
Свързани лица  
Държавни предприятия      
Местни санкции              
Adverse Media Entities (AME)              
Регистър за несъстоятелност            
Данъцни длъжници                  
Регулатори                  


Международни санкции   OFAC , INTERPOL, FBI, EU lists & fugitives, United Nations, World Bank, ADB, AfDB, European Bank, Most wanted lists

Приложения и сектори

Финасов и застрахователен сектор

На 20 юли 2021 г. Европейската Комисия представи амбициозен пакет от законопроекти за засилване на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML/CFT). Пакетът хармонизира законодателството в целия ЕС и предлага създаването на нов орган за борба с изпирането на пари. Шестата директива срещу изпирането на пари (6AMLD) се концентрира изключително върху обмена на информация и действията по отношение на високорисковите клиенти. Затова днес е по-важно от всякога да разполагаме с интегрирана и изчерпателна информация относно клиентите и контрагентите ни. TRUVITY позволява лесно търсене в нашите бази данни с консолидирани профили от 4 различни групи източници: регионални и международни списъци на санкционирани лица, търговски регистри, негативна медийна информация за проучваните субекти и нашата собствена база данни с видни политически личности.

 Бизнес разузнаване

Основен приоритет на всеки предприемач е разрастването на неговия бизнес. TRUVITY ви позволява да създавате нови бизнес отношения без риск. Ние можем да ви покажем дали потенциалният ви клиент, партньор или представител попада във високорискова категория, дали в медиите циркулират негативни публикации за него и кои са неговите свързани лица. При това, цялата информация е представена подробно чрез лесен за използване потребителски интерфейс.

 Предплатен пакет Като Индивидуален Пакет
Без абонамент


Брой проверки
(валидност до 3 месеца)
Цена
(Без ДДС)
20 49 Евро
Разширена комплексна проверка за лице или организация според ценова карта
Индивидуален пакет Висши Политически Личности
Свързани лица
Международни санкции
12 месеца абонамент
Брой проверки
(месечен абонамент)
Цена
(Без ДДС)
< 300 189 Евро
Разширена комплексна проверка за лице или организация според ценова карта
Заяви демо
Special offer, free trial version! Register now and get your free trail version here