Image

Платформата

TRUVITY е интуитивна интернет платформа за събиране на информация от различни източници и изготвяне на единни консолидирани профили. Ние използваме разработена от нас технология базирана на изкуствен интелект за покриване на нуждите на всякакъв вид организации в сферата на противодействието на изпирането на пари.

Заяви демо
Image

 Data for SEE region

Linked information for ten countries in the region of Southeast Europe

 Up-to-date information

Most of the data sources are refreshed on daily basis with some of them updated even hourly

One profile, ALWAYS

Every person or organization has only one profile combined from multiples data sources

Seamless search

Browse and find any person or organization easily with integrated search tools

 Accurate results

Instant results and information about the original data source are available for any insight provided

Image

Консолидиран профил

Основните групи от данни са комбинирани в един консолидиран профил: Adverse Media Entities – Негативно медийно съдържание от дигитални и печатни издания (НМИ) Politically Exposed Persons – Информация за видни политически личности (ВПЛ), техните роднини и близки съдружници Sanctions – Списъци на лица с висок и умерен риск, включени в международни санкционни списъци и местни санкционни списъци (САН). Trade Registries – комплексни данни за юридически лица от търговски регистри, съдържащи информация за: регистрации, седалища, съдружници, управители и капитал

Още информация по-долу
Image
Image
Image
Image
Image

Лесна употреба

Интегрираната ни методология за премахване на фалшиво позитивни резултати позволява удобно и прецизно търсене в мрежата. С TRUVITY можете да извършвате проверки по: име, бизнес отношения с дружествата и организациите, уникални и второстепенни идентификатори.

Още информация по-долу
Image
Image
Image

Чрез предложения за търсене и динамични филтри можете лесно да откриете това, което търсите. А вслучай, че не сте напълно сигурни за лицето или дружеството, разполагате със структуриран преглед на резултати по ключови характеристики за профила. И накрая, чрез създадените от нас 4 категории - Негативна медийна информация, Видни политически личности, Санкционни списъци и Търговски регистър - вие можете да проверявате лица във всички или във всяка една поотделно.

Още информация по-долу
Image
Image
Image
Image
Image

Оценка на риска

С TRUVITY можете безпроблемно да преглеждате резултатите, и за улеснение, да получавате незабавна оценка на риска. Анализът се извършва въз основа на зададените от вас критерии.

Още информация по-долу
Image
Image
Image
Консолидиран профил

Основните групи от данни са комбинирани в един консолидиран профил: 

Adverse Media Entities – Негативно медийно съдържание от дигитални и печатни издания (НМИ)

Politically Exposed Persons – Информация за видни политически личности (ВПЛ), техните роднини и близки съдружници

Sanctions – Списъци на лица с висок и умерен риск, включени в международни санкционни списъци и местни санкционни списъци (САН).  

Trade Registries – комплексни данни за юридически лица от търговски регистри, съдържащи информация за: регистрации, седалища, съдружници, управители и капитал

Лесна употреба

Интегрираната ни методология за премахване на фалшиво позитивни резултати позволява удобно и прецизно търсене в мрежата. С TRUVITY можете да извършвате проверки по: име, бизнес отношения с дружествата и организациите, уникални и второстепенни идентификатори.

Удобно търсене

Чрез предложения за търсене и динамични филтри можете лесно да откриете това, което търсите. А вслучай че не сте напълно сигурни за лицето или дружеството, разполагате със структуриран преглед на резултати по ключови характеристики за профила. И накрая, чрез създадените от нас 4 категории (Негативна медийна информация, Видни политически личности, Санкционни списъци и Търговски регистри), вие можете да проверявате лица във всички или във всяка една поотделно.

Оценка на риска

С TRUVITY можете безпроблемно да преглеждате резултатите, и за улеснение, да получавате незабавна оценка на риска. Анализът се извършва въз основа на зададените от вас критерии.

Заяви демо
Special offer, free trial version! Register now and get your free trail version here