За нас TRUVITY

Мисията ни е да направим финансовото разузнаване достъпно и лесно за използване от всеки. Затова се концентрираме особено върху малките и средни предприятия и едноличните търговци. Със създаването на TRUVITY ние ви предоставяме актуална и комплексна информация от множество източници. А тя ви позволява да вземате самостоятелни решения след като вече разполагате с цялата налична информация за вашите клиенти, партньори и търговски представители. 
Ние предоставяме информация за 12 държави от Югоизточна Европа, но това е само началото. Целта ни е да изведем TRUVITY на световната сцена като цялостно решение за бизнес разузнаване и борба с изпирането на пари, тъй като продуктът ни разполага с две основни предимства: 1) надеждна и изчерпателна публична информация, която се актуализира динамично; 2) създаване на консолидирани профили на физически и юридически лица чрез нашата иновативна технология за интегриране на данни.

Image

Комплексни проверки

Нашият екип проучва физически и юридически лица въз основа на отличното познаване на официалните и медийните източници на местните езици. Той проследява минали бизнес проекти, инвестиции, източници на финансиране и лични финанси.  И извършва скрининг за налагани санкции и запори.

Image

Анализ на данни

Към нашия Knowledge Graph семантичен модел, ние имплементирахме традиционни и иновативни методи за обектно-ориентирано програмиране като: fuzzy matching, name entity resolution и entity linking.

Image

Технология

Нашият технически екип е създал Knowledge Graph (граф на знанието) на база на онтология за повече гъвкавост в сравнениние с релационните бази данни. И нещо повече – нашата KG технология представлява семантичен модел, концентриран основно върху представянето на данни за: компании, физически лица, техните имущества и отношения.

Image

Събиране на данни

Нашият екип за събиране на данни притежава огромен опит в откриването на подходящи източници на публична информация, тяхното автоматизиране и честото им обновяване. А нашата мрежа от сътрудници, познаващи отлично местната среда и регионалните езици, ни позволява да извличаме сведения за видни политически личности и негативна медийни публикации. 

Заяви демо
Special offer, free trial version! Register now and get your free trail version here