Регистрационни и данни за собственици

TRUVITY предлага актуална информация от финансови и търговски регистри за 10 държави от региона на Югоизточна Европа. Данните ни се обновяват постоянно и почти в реално време – понякога по три пъти дневно.


Качествената и актуална информация е ключова в контекста на противодействието на изпирането на пари (AML) и рисковото профилиране (KYC) при набирането на нови клиенти. А и в днешната динамична среда националните и международни регулатори изискват редовни проверки на вашите клиенти и акционери в унисон с нормативната база.


Информацията достъпна чрез нашия графичен потребителски интерфейс (GUI) или чрез приложно-програмен интерфейс (API) е:


  • Данни за акционерите – имена, собственост на капитала и участие в капитала (внесен капитал)
  • Данни за мениджмънта – вид и представителство на управителните органи.   
  • Информация за регистрационни данни и седалище
  • Информация за регистрация по ДДС и ЕИК

Заяви демо
Special offer, free trial version! Register now and get your free trail version here