Предплатен пакет Като Индивидуален Пакет
Без абонамент


Брой проверки
(валидност до 3 месеца)
Цена
(Без ДДС)
20 49 Евро
Разширена комплексна проверка за лице или организация според ценова карта
Индивидуален пакет Висши Политически Личности
Свързани лица
Международни санкции
12 месеца абонамент
Брой проверки
(месечен абонамент)
Цена
(Без ДДС)
< 300 189 Евро
Разширена комплексна проверка за лице или организация според ценова карта
Заяви демо
Special offer, free trial version! Register now and get your free trail version here